7.4.2018

Huhtikuun uutiskirje

”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja-ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.” (Ef.2:8-10)

Salon Raamattupuhuu -seurakunnassa vetovastuu on siirtynyt pastori Antti Koskenpäältä pastori Toni Taiveaholle. Vastuun vaihduttua seurakunta on edelleen ulospäin suuntautunut armo-keskeinen seurakunta joka painottaa Kristuksen 100 % täytettyä ristin työtä.

Salossa on useita seurakuntia ja seurakunnissa on useita seurakuntalaisia jotka uskovat Jeesukseen ja tunnustavat Hänen Jumaluutensa. Näiden eri kristittyjen seurakuntien Jeesukseen uskovat ovat keskenään veljiä ja sisaria – ja ovat menossa samaan Taivaaseen, erilaisista painotuksistaan huolimatta.

Me uskovat kinastelemme helposti erilaisista näkemyseroista. Mutta ehkä meidän tulisikin keskittyä ydinasiaan, sillä kun olemme ydinasiassa, emme kinastele. Ydinasia on Jeesus Kristus, joka pelastaa syntisen ihmisen armosta uskon kautta. Tätä pelastuksen ilosanomaa me voimme yhdessä julistaa maailmalle ettei yksikään joka Häneen uskoo hukkuisi vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Siunausta elämääsi
p. Toni Taiveaho