7.10.2017

Hyvyys

”Sillä Herra on hyvä; hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen.” (Ps.100:5, ks. myös Mark. 10:18)

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” (Joh.3:16, ks.1.Joh.4:8)

Jumala on rakkaus. On vaikeaa lokeroida mikä on Jumalan hyvyyttä ja mikä ei, sillä kaikki mikä tulee Jumalasta, on hyvää.  Jumala on täydellisen hyvä (Mark.10:18). Jumalan hyvyys on mm. Jumalan hyväntahtoisuutta ja huolenpitoa ihmistä ja koko luomakuntaa kohtaan (Matt.5:45, Ps.36:6, 145:9,16, Matt.6:26), rakkautta (Joh.3:16, ks. myös 1.Joh.4:10), pyhyyttä, vanhurskautta, oikeudenmukaisuutta, mielihyvää, lempeyttä, laupeutta, kärsivällisyyttä, uskollisuutta, lohdutusta ja armoa (Ef.2:4-5, 2.Kor.1:3, Room.3:26, Ps.103:13). Uskova voi kokea olevansa kaiken lohdutuksen Jumalan (2.Kor.1:3) ja kaiken armon Jumalan (1.Piet.5:10) ylenpalttisessa hyvyydessä (Ef. 2:7).  Jumalan hyvyyden ”todisteena” on Jumalan hyvyys silmäteräänsä Israelia kohtaan, joka kaikesta kapinastaan huolimatta on Jumalalle rakas (Jes.54:7) sekä erityisesti Hänen antaessaan ainoan Poikansa minun ja sinun edestä (Joh.3:16). Kaikki mikä tulee Jumalalta, on hyvää ja oikein, koemme me sen sitten kärsimykseksi tai iloksi, Jumalan vihaksi tai laupeudeksi. Jumalan tuottama kärsimys ihmisessä on suurta Jumalan armoa.

Kun jakeesa Room.9:13 sanotaan, että Jumala vihasi Eesauta, rakasti Hän kuitankin Eesauta ihmisenä. Kyseessä oli viittaus Edomiin. Ja silloinkin kun Jumala vihaa syntiä, se ei poissulje Jumalan rakkautta syntistä kohtaan (ks. myös 2.Piet.3:9). Vaikka Jumala on hyvä, kaikki eivät kuitenkaan pelastu (niinkuin universalismi uskoo). Jumala kyllä hvyydessään tahtoo, että kaikki tulisivat pelastukseen, mutta Jumala on antanut ihmiselle vapaan tahdon mitä Jumala ei pakota. Jokainen saa joka janoaa (vrt.Ilm.22:17). On lohdullista tietää, että kaikki tapahtuu Jumalan sallimana. Kun uskossa kuljen EF. 6 suojavarustus yllä, tiedän että se mitä tulee, on minun parhaakseni.

8.10 keskustelimme hyvyydestä kirjakaupalla. Tässä keskustelu:
http://raamattupuhuusalo.fi/Matkalla/Matkalla-hyvyys-081017.mp3

Toni T