16.7.2016

Armossa

”Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",
niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;” (Hebr.10:19-23)

On valtava asia, että jokainen kristitty voi käydä armoistuimelle. Jeesus on toimittanut syntien puhdistuksen ja istuu Majesteetin oikealla puolella korkeuksissa Taivaissa (Hebr.1:3, 8:1). Jeesus on ylimmäinen pappi iankaikkisesti Melkisedekin (vanhurskauden kuningas) järjestyksen mukaan.

”mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti,
jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.” (Hebr.7:24-25)

Uskova voi elää Jumalan armossa (Room.5:2). Se on jotakin järisyttävää, lohduttavaa ja vapauttavaa. Minä kelpaan tällaisena! On jotakin, niin paljon suurempaa kuin tämän maailman katoavat mittaristot ja vaateet.