1.5.2016

Kristitty ja työ

Salon Raamattupuhuu seurakunta osallistuu sunnuntai aamupäivisin Turun Raamattu puhuu seurakunnan aamupäivän Jumalanpalvelukseen kello 11:30 osoitteessa Hämeenkatu 28, Turku. Siellä on myös pyhäkoulu lapsille. Tänään Pastori Matti oli äänessä aiheenaan 'kristitty ja työ'. Saarna on kuuneltavissa tästä: Linkki tallenteeseen

"Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa." (Kol.3:17)

Työ ei ole rangaistus eikä se ole kirous. Myös työelämässä voimme luottaa Jumalan johdatukseen.Voimme tehdä työtä siinä paikassa mihin Jumala on meidät asettanut. Uskova voi tehdä työtä levosta käsin. Lepo perustuu Kristuksen täytettyyn työhön ristillä. Vaikka työ on maallista, uskova voi suunnata sydämensä siihen mikä ylhäällä on ja tehdä työnsä kuin Kristukselle.

"Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa." (Kol.3:3-4)

 "Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta." (Kol.3:22-24)