14.2.2016

Nöyryys

Raamatussa Jeesus sanoo:
" Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." (Matt.11:28-30)

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani? Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä." (Jes.66:1-2)

"Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa." (Jaak.4:10)

On tärkeää nöyrtyä Jumalan Sanan edessä ja ojentautua arkielämässä Sanan mukaan. Silloin mieli on taipunut parannukseen.