27.12.2016

Ollikkala-ilta ti 27.12

Kokoonnumme Ollikkalan seurakuntakodilla tänäkin iltana 27.12. näin heti Joulun jälkeen. Tervetuloa mukaan yhteiskristilliseen tilaisuuteen!

Matt.23:23 "Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on TÄRKEINTÄ: OIKEUDEN ja LAUPEUDEN ja USKOLLISUUDEN ! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää."

Kun lukee Laista sen eri määräyksiä, niin näin ihmiselle tulee mieleen, että kylläpä Jumala on tarkka pikku asioista.

Vaan tässä jakeessa Jeesus kertoo tarkemmin, miten Jumala ajattelee, mikä on Hänelle tärkeintä: oikeus ! laupeus ! uskollisuus !

Nämä ovat jaloja luonteenpiirteitä, ja niihin Hän mielistyy ! Varsinkin, kun Hän itse on oikeudenmukainen, laupias ja uskollinen meitä kohtaan.

Ja loputkin käskyt kyllä täyttyvät, kun nämä ovat ensin kunnossa (Matt.22:40)
/Mika

26.12.2016

Raamattukoulu-välilehdeltä löytyy aiheesta ilmestysmaja 21-osainen p. Antti Koskenpään opetus.

20.12.2016

Ollikkala-illan joulu

Tervetuloa tänä iltana (20.12) Ollikkalan seurakuntakodille viettämään Joulujuhlaa alkaen klo 18:30 !
Nehemia 8:10 Ja hän sanoi vielä heille: "Menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne."
No, alkuteksti ei viittaa Jouluun, mutta asiaa silti ! Kaikella on aikansa, niin työn teolla ja ahertamisella, kuin levolla ja juhlallakin. Kaiken on Jumala meille valmistanut, elääksemme siinä tänä päivänä. (Efesolaisille 2:10 )
/Mika

18.12.2016

Luvatun iankaikkisen perinnön

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: 'Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.'" (Ps.2:7-8)

Hebr.1:2 sanotaan kuinka Jumala on laittanut Jeesuksen kaiken perilliseksi. Uskovat ovat osallisia Kristuksesta (3:14), taivaallisesta kutsumuksesta osalliset (3:1).

"Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla;" (Hebr.12:28)

"Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön." (Hebr.9)

"Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan," (Ef.1:11, ks. Ap.t.26:18, kol.1:12, 3:24)

10.12.2016

Ilosanoma

Jos sinä olet kaverille ostanut raha-arvan, ja kaveri voittaa 5000 euroa, niin eikö se ole mukavaa kertoa siitä hänelle? Ainakin minusta on. Mutta olisiko sitä jotakin muuta vielä mukavampaa kerrottavaa kaverille? No, jokainen voi ajatella mitä se voisi olla kun lukee kristillistä sivustoa… Parempaa sanomaa kuin sana siitä kuinka paras kaveri voisi pelastua ja saada iankaikkisen elämän, ei ole.

"Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: 'Sinun Jumalasi on kuningas!'" (Jes.52:7)

21.11.2016

Jumalan suuruuden ihmettely

"Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia." (2.Kor.4:16-18)

"Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin." (Room.8:18)

"koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta." (2.Kor.1:7)

Kun elämämme pituutta täällä maan päällä vertaa ikuisuuteen Jumalan luona, on se mahdottoman lyhyt aika. Kiitos Jumalalle, Raamatun lohdutuksen kautta meillä on toivo.

9.11.2016

Moraaliarvomme

"Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä-" (Room.2:14-15)

Oletko koskaan ajatellut miksi käsitämme jonkin asian hyväksi tai pahaksi, tai pidämme jotakin oikeana tai vääränä? Perustuvatko moraaliarvomme yhteisiin ihmisten välisiin sopimuksiin, omiin mieltymyksiimme vai voisiko niillä olla jokin ihmistä suurempi perusta?  Tällaisia on välillä hyvä pohtia ja vaikkapa kysellä hyvältä (Mark.10:18) Jumalaltamme.

31.10.2016

Jumalan ylistys

"Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa!" (Ps.8:10)

Psalmi 8 alkaa ja päättyy Herran nimen mahtavuuden ylistyksellä. Mikä mahtava asia alkaa ja päättää kaikki Herran ylistykseen. Kiitos ja kunnia Jumalalle. Luepa tämä psalmi 8. Se eroaa kaikista edeltävistä psalmeista.

Jumalamme ei ole mikään etäinen Jumala vaikka Hän onkin tehnyt Taivaat ja maan ja asettanut valtasuuruutensa taivaitten ylitse. Hän on omin sormin tehnyt taivaat. Hän on myös luonut sinut. Ajattele, että Taivaiden ja maan Herra on luonut sinut! Kuinka paljon Jumala rakastaakaan meitä pikkuihmisiä. Me voimme kulkea Hänen valtasuuruutensa peittämän taivaan alla (Hab.3:3) Hänen suojaamina ja vieläpä hän on tehnyt meistä spesiaali-ihmisiä. Jokainen meistä on erilainen, ja me voimme palvella ja ylistää häntä jokainen omalla tavallaan. Kuinka Jumala onkaan järjestänyt täyden ylistyksen itselleen!

23.10.2016

Puhu, palvelijasi kuulee

"Ja poikanen Samuel palveli Herraa Eelin johdolla; mutta Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Siihen aikaan tapahtui kerran, kun Eeli, jonka silmiä alkoi hämärtää, niin ettei hän voinut nähdä, makasi sijallansa eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut ja Samuel makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli, että Herra kutsui Samuelia. Hän vastasi: 'Tässä olen'. Ja hän riensi Eelin tykö ja sanoi: 'Tässä olen, sinä kutsuit minua'. Mutta hän vastasi: 'En minä kutsunut; pane jälleen maata'. Ja hän meni ja pani maata. Mutta Herra kutsui taas Samuelia; ja Samuel nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi: 'Tässä olen, sinä kutsuit minua'. Mutta tämä vastasi: 'En minä kutsunut, poikani; pane jälleen maata'. Mutta Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Ja Herra kutsui Samuelia vielä kolmannen kerran; niin hän nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi: 'Tässä olen, sinä kutsuit minua'. Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikasta. Ja Eeli sanoi Samuelille: 'Mene ja pane maata; ja jos sinua vielä kutsutaan, niin sano:'Puhu, Herra; palvelijasi kuulee'. Samuel meni ja pani maata sijallensa. Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niinkuin edellisilläkin kerroilla: 'Samuel, Samuel!' Samuel vastasi: 'Puhu, palvelijasi kuulee'." (1.Sam.3:1-10)

15.10.2016

Armoistuin

"Ja kun Mooses meni ilmestysmajaan puhumaan Herran kanssa, kuuli hän äänen, joka puhutteli häntä lain arkin päällä olevalta armoistuimelta, molempien kerubien väliltä; ja Herra puhui hänelle." (4.Moos.7:89)

Uuden testamentin puolelta voimme lukea kuinka Jumala on asettanut Jeesuksen armoistuimeksi (Room.2:23-25), ja kuinka uskovilla on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkeinpyhimpään (Hebr.10:19)

"Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan." (hebr.4:16)

Haluatko sinä, että Herra puhuisi sinulle? Tiedätkö, sinulla on uskossa Jeesukseen pääsy armoistuimen eteen. Siinä voit puhua Herrallesi kaikki ne asiat jotka ovat sisälläsi olleet mahdollisesti vuosikymmenet. Ja se on myös paikka, jossa Herra puhuu sinulle.


8.10.2016

Pastorin ääni

"Tee itsellesi kaksi hopeatorvea, tee ne kohotakoista tekoa, käyttääksesi niitä kansan kokoonkutsumiseen ja leirien liikkeelle-panemiseen." (4.Moos.10:2)

Jos pastori ei anna selvää Jumalan Sanasta nousevaa ääntä seurakunnassa, vie se seurakuntaa hajaannukseen. Selvä ääni ehkäisee mm., ettei seurakuntalaiset ole kaiken maailman opin tuulten viskeltävinä. On tärkeää kuunnella, mitä pastori sanoo ja ottaa siitä vaari.Aina asioiden ei kuulu mennä miten me itse sen olemme järkeilleet, sillä pyhiä asioita ei rationalisoida. Hengellisessä työssä maalliset mittarit eivät ole toiminnan keskiössä.

4.Moos.10 kertoo kahdesta hopeatorvesta. Voit kuunella aiheesta saarnaarkistosta tai tästä linkistä:
Linkki: Kaksi hopeatorvea

1.10.2016

Retkikirkossa

Vuoden 2016 retkikirkot ovat nyt takana ellei sitten talvella mennä. Tässä alla olevassa videossa on näkymää Salon Teijolta. Retkikirkko koostuu grillaamisesta, saunomisesta, uimisesta ja hartaudesta. Lokakuun ensimmäisenä päivänä Jumalan Sanasta aiheena oli tuuli.

Jumala on uskovan kanssa

"Uhraa toinen karitsa aamulla, ja toinen karitsa uhraa iltahämärässä." (4.Moos.28:4)

Aamun valjetessa ja illan hämärtyessä on hyvä hiljentyä ja suunnata mielensä Jumalaan. On turvallista herätä ja turvallista nukahtaa kun on luottamus Herraan. (ks. Ps.3:4-6)

"Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni." (ps.119:105)

"Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka." (Sananl.4:18)

Päivän riennoissa Jumala on uskovan kanssa. Pyhä Henki näyttää tien.

"Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: "Tässä on tie, sitä käykää"." (Jes.30:21)


23.9.2016

Muistetaan mitä hyvää Herra on tehnyt

Keskustelimme perjantaitilaisuudessa kiittämisestä. Kuinka itse asiassa kaikilla meillä on kiitettävää. Ja vaikka elämässä olisi ollut paljonkin vaikeuksia, niin ajan kuluttua monasti huomataan että ohdakkeisetkin ajat ovat olleet siunaukseksi. Jumala ikään kuin kääntää vaikeat asiat päälaelleen, niin että niiden kautta elänyt voi todistaa Jumalan muuttavasta voimasta. Tästä on esimerkkinä ”mahdollisuus muutokseen*” –kampanjan todistajat (http://www.mahdollisuus.fi/stoorit/ ).

Kiittäminen on varmasti hyvä tapa lähestyä Jumalaa. Myös kun ihmiset kokoontuvat yhteen, ei meidän tarvitse muistella mitä joku on mahdollisesti sanonut sellaista mikä on satuttanut meitä, vaan voimme lähteä siitä, että me NYT olemme tässä yhdessä, ja se on valtava mahdollisuus.

"Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä.
Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,
hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi,
joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella,
joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.
Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille.
Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa.
Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa.
Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti.
Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan.
Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät.
Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.
Niinkuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä.
Sillä hän tietää, minkäkaltaista tekoa me olemme: hän muistaa meidät tomuksi.
Ihmisen elinpäivät ovat niinkuin ruoho, hän kukoistaa niinkuin kukkanen kedolla.
Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne.
Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille,
niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä.
Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia.
Kiittäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä täytätte, kun kuulette hänen sanansa äänen.
Kiittäkää Herraa, kaikki hänen sotaväkensä, te hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa teette.
Kiittäkää Herraa, kaikki hänen tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. Kiitä, minun sieluni, Herraa." (Ps.103)


14.9.2016

Jokainen ihminen tarvitsee Jeesusta

Saatana sokaisee ei-uskovan mielen. Se on syy miksi ei-uskova ei näe vaikka kaikki on ollut nähtävillä maailman kuomisesta asti. Se on syy miksi ihminen ei halua pelastua. Se on syy, miksi vanhemmat yrittävät evätä omilta lapsiltaankin mahdollisuuden elää sitä elämää mihin heidät on luotu.

Saatana vetää ei-uskovia riettauden lätäkköön. Ei-uskovan elämän näkymätön hallitsija on saatana. Valheuskonnut, väärät evankeliumit, materialismi, rahan-, vallan-, lihan himo, ylpeys, ihmiskeskeisyys, maailmanrakkaus… lista on loputon.

”Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,” (Room.1:20)

”Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. Sentähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön, ja herjaavat. Mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.” (1.Piet.4:3-5)

Surullista on, että ei-uskova tuskin näkee tilaansa. Päinvastoin, hän saattaa alkaa perustelemaan onnellisuuttaan ties millä tavalla. Ja kuitenkin, syvällä sisimmässä etsiminen jatkuu... 

Vain Jeesuksen Kristuksen veri voi puhdistaa ihmisen kaikesta synnistä. (1.Joh.1:7) Ilman tätä veren puhdistusta ihmisen tulevaisuus on toivoton riippumatta siitä miltä ihmisestä tuntuu, mihin uskonkuntaan hän kuuluu tai esimerkiksi kuinka paljon hänellä on valtaa. 

Jeesus on absoluuttinen totuus. Jokainen ihminen tarvitsee Jeesusta, jotta hän voisi pelastua ja saada iankaikkisen elämän. (Joh.14:6). Nyt on aika kääntyä Herran puoleen.


12.9.2016

Kahvilakeskusteluja

Noin 10 minuutin pituisia viikottaisia kahvilakeskusteluja kristinuskon eri aiheista voit kuunnella osoitteessa:

Ensimmäinen keskustelu käytiin 11.9.2016 uskontunnustuksen ensimmäisestä lauseesta: Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, Taivaan ja maan Luojaan.

Voit laittaa kommentteja, ajatuksia ja kysymyksiä osoitteeseen salo.raamattupuhuu@gmail.com

Siunausta sinun päivääsi. Jeesus rakastaa sinua.

10.9.2016

Matkalla-lehti

Raamattu Puhuu -seurakunnan paperinen Matkalla-lehti ilmestyy viimeisen kerran syksyllä 2016. Lehti jatkuu blogi-alustalla:
http://matkallalehti.blogspot.fi/
Blogi muovautuu ajanmyötä näköisekseen.

31.8.2016

Turvassa myrskyssä

Vaikka ulkona olisi kuinka tyventä, saattaa ihmislapsen sydämessä pauhata hirmuinen myrsky. Tai ulkoinen myrsky saattaa saada aikaan sisäisen pauhinan mikä lyö yli voimien. Näin kuvan, missä vanhus naputteli myrskyn lähetessä pahvia ikkunansa suojaksi. Horisontissa näkyi myrskypatsas mikä kohdalle osuessa tempaisisi talon perustuksineen taivaan tuuliin. Ja vanhus jatkoi pahvisuojansa naputtelua...

Raamatussa opetuslapset olivat veneessä kun nousi myrskytuuli. Samassa veneessä oli myös Jeesus.

”Ja nousi kova myrskytuuli, ja aallot syöksyivät venheeseen, niin että venhe jo täyttyi. Ja itse hän [Jeesus] oli peräkeulassa ja nukkui nojaten päänaluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle: "Opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme?" Ja herättyään hän [Jeesus] nuhteli tuulta ja sanoi järvelle: "Vaikene, ole hiljaa". Niin tuuli asettui, ja tuli aivan tyven.” (Mar.4:37-39)

Tosiasia ja lohtu on, että olimmepa myrskyssä tai emme, olemme turvassa Jeesuksen kanssa. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä (Matt.28:18). Hän voi tyynnyttää sinun myrskysi.


27.8.2016

Voi ajatuksiani

”Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa;(Fil.4:8)

Ajattelenko minä uskovana aina näin? Täytyy tunnustaa, että välillä ajatukseni ovat jossakin mikä ei ole niin puhdasta. 

Mutta kiitos Jumalalle, Hän näin puhuu minulle, että voin tehdä parannusta. Voin tässä asiassa ojentautua Jumalan Sanan mukaan. Ja se on varmasti Jumalalle mieleen. 

Sillä se, että tunnen uskovana Raamattua - mitä se on - ellen sovella sitä konkreettisesti elämääni? Ja miten sitä sovellan? En omassa voimassani vaan Kristuksessa Jumalan tahtoa etsien.(Lue Fil.4:7)


20.8.2016

Kaikille jotka ottivat hänet vastaan

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". (Joh.3:3)

Perjantaikokouksessa keskustelimme uudestisyntymisestä. Tässä on joitakin Raamatun kohtia jotka olivat esillä. Aluksi voi lukea Joh.3:1-12. Uudestisyntyminen on Jumalan teko. Emme voi sitä täysin ymmärtää. Emme voi esimerkiksi itse synnyttää itseämme tekojemme kautta.

"Niinkuin et tiedä tuulen teitä etkä luitten rakentumista raskaana olevan kohdussa, niin et myöskään tiedä Jumalan tekoja, hänen, joka kaikki tekee." (Saarn.11:5)

Alla olevissa jakeissa puhutaan mm. siitä, että ihminen tunnustaa Jeesuksen ja vastaanottaa Hänet.

"Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta."(Joh.1:12-13)

"Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt."(1.Joh.5:1)

"Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta."(1.Piet.1:22-23)

"Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne," (Ef.2:1)

"Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia." (Room.8:16)

Jeesuksen luokse tullaan syntisinä. Kun puhdasta vettä taukoamatta kaadetaan maljaan joka on täynnä likaista vettä, vesi alkaa pikku hiljaa kirkastua.


10.8.2016

Turvallisin mielin

”Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Sentähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. Sentähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Sentähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi.” (2.Kor.5:1-9)

Jeesukseen uskova voi olla turvallisin mielin. Jumala on antanut hänelle vakuudeksi Pyhän Hengen. Vielä vähän aikaa tässä maallisessa ruumiissa ja uskova voi pukeutua taivaalliseen majaansa - ja olla aina Herran tykönä. 

5.8.2016

Pyhä palvelija

"Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;" (1.piet.2:9)

 Uskova on erotettu palvelemaan elävää Jumalaa. Vapahtaja Jeesus Kristus on vapauttanut uskovan. "niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat." (2:16)

Herra vapauttaa vangitut.

" Sillä hän särkee vaskiset ovet ja rikkoo rautaiset salvat."(Ps.107:16)

28.7.2016

Psalmi 23

"Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa.
Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.
Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.
Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.
Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti." (Ps.23)


25.7.2016

Uskoon perustuva optimismi

Mooses johdatti Israelilaisia Egyptistä kohti Kanaanin maata. He leiriytyivät Paaranin erämaassa. Herra pyysi Moosesta lähettämään miehiä vakoilemaan millainen oli Kanaanin maa. Kun miehet tulivat takaisin, he kertoivat mm. että siellä asui voimallinen kansa ja kaupungit olivat lujasti varustettuja. Siellä oli myös jättiläisiä joiden rinnalla vakoilijat olivat kuin heinäsirkkoja.  ” - Emme me kykene käymään sen kansan kimppuun, sillä se on meitä voimakkaampi.” (4.Moos.13:32)

Kaaleb, yksi maassa kävijöistä, omasi uskoon perustuvaa optimismia. Hän uskoi, että Herran avulla he onnistuisivat valloittaa maan. (3.Moos.13:31)

”Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan älkääkä peljätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä peljätkö." (4.Moos.14:8-9)

Voiko minulla olla uskoon perustuvaa optimismia? Kyllä voi. Se tulee Jumalan Sanasta. Kun esimerkiksi kohtaamme muita uskovia, me kohtaamme uudestisyntyneitä Jumalan lapsia, uusia luomuksia Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin menneisyys on menneisyyttä. Mutta nyt on nyt. Jeesukseen uskovat ovat veljiä tai sisaria keskenään, samaa suurta Jumalan perhettä, joka kasvaa kasvamistaan.

"häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan." (Kol.1:13)

Oletko sinä jo Jumalan perheessä? Jos et ole, niin haluaisitko olla? 

16.7.2016

Armossa

”Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija",
niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;
pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;” (Hebr.10:19-23)

On valtava asia, että jokainen kristitty voi käydä armoistuimelle. Jeesus on toimittanut syntien puhdistuksen ja istuu Majesteetin oikealla puolella korkeuksissa Taivaissa (Hebr.1:3, 8:1). Jeesus on ylimmäinen pappi iankaikkisesti Melkisedekin (vanhurskauden kuningas) järjestyksen mukaan.

”mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti,
jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.” (Hebr.7:24-25)

Uskova voi elää Jumalan armossa (Room.5:2). Se on jotakin järisyttävää, lohduttavaa ja vapauttavaa. Minä kelpaan tällaisena! On jotakin, niin paljon suurempaa kuin tämän maailman katoavat mittaristot ja vaateet.


9.7.2016

Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa

"Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.
Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä;
mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.
Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.
Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.
Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä." (1.Tim.6:6-12)

25.6.2016

Juhannus

”Johannes vastasi heille sanoen: ’Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne.” (Joh.1:26)

Juhannusta vietetään Johannes Kastajan syntymäjuhlana. Johannes oli puoli vuotta Jeesusta vanhempi (Luuk.1:24-33).  Johannes sanoi: ”Minä olen huutavan ääni erämaassa: ’Tehkää tie tasaiseksi Herralle’, niin kuin profeetta Esaias on sanonut.” (Joh.1:23).

Johannes saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi (Luuk.3:3). Johannes kastoi vedellä, mutta Jeesus oli kastava Pyhällä Hengellä (Mark.1:8). 

19.6.2016

Totuus

Jokaisella ihmisellä on oikeus kuulla totuus. Totuus tekee vapaaksi

"Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani." (Joh.14:6)

"Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." (Ap.t.4:12)

"Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta." (Joh.1:17)


14.6.2016

Kiitos Jeesus

Suuri kiitos ja kunnia Jumalallemme sinusta, juuri sinusta rakas lukija, sinun elämästäsi ja uskostasi Jeesuksessa Kristuksessa. Elämäsi on äärimmäisen arvokas. Sen arvoa on mahdotonta täysin ymmärtää. Sydämessäni riemuitsen siitä Elämästä jonka Jumala henkilökohtaisesti on sinulle lahjoittanut.

Kiitos ja kunnia Jumalalle jokaisesti uskoontullesta kaikissa kristityissä seurakunnissa. Kiitos ja kunnia Jumalalle jokaisesta polviparista jotka ovat notkistuneet Herramme Jeesuksen Kristuksen edessä. Kiitos ja kunnia.

Ja jos et vielä jostakin syystä tunne Jeesusta, voimme yhdessä ryhtyä kiittäämään siitä, että sinä tulet vielä tuntemaan Hänet. Hän on pyyhkivä sinun kyyneleesi... ja sinä olet kuuleva Hänen äänensä. Hän on Herra.

30.5.2016

Tulla, kasvaa, mennä

TULLA 
”Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia". Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä.” (Matt.4:18-20)

 ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.” (Matt.11:28)

 KASVAA 
”ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.” (2.Piet.3:18)

”että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.” (Kol.2:2-3) 

 "Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu." (2.Tim.1:14)

MENNÄ 
”Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” (Mark.16:15)

18.5.2016

Kirjakahvila

Pastori Antti Koskenpää on kirjakahvilassa "Suola ja valkeus"
-torstaisin ja perjantaisin klo 12-16 ja
-kesäkuun alusta myös keskiviikkoisin klo 14-18.

Seurakunnan sunnuntaihartaus (klo 18) siirtyy kirjakahvilaan 29.5. alkaen.

Kirjakahvilan osoite on Katrineholminkatu 9, Salo


11.5.2016

Katsokaa taivaan lintuja

"Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?
Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa?
Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä." (Matt.6:26-29)

Jumala huolehtii omistaan. Aina  tuota huolenpitoa ei huomaa. Päivä menee ja kas, tulee uusi päivä. Jostakin se tulee ja jonnekin se menee. Niin Jumala on meidät ruokkinut, antanut vaatteet ylle ja katon pään päälle. Ja jos jollakin ei ole ruokaa, vaatetta eikä kattoa pään päällä, niin Jumala rakkaudessaan johdattakoon uskovan asekeleet apua tarvitsevan luo Kristuksen kirkkauden kiitokseksi.

8.5.2016

Vapauteen Kristus vapautti meidät

”Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun.” (2.Sam.22:20)

Kristittynä oleminen ei ole ahdasmielistä, vaikka jotkut ei-uskovat niin ajattelevat. ”Vapauteen Kristus vapautti meidät –” (Gal.5:1). Kristus vapauttaa ihmisen mm. vääristä omakuvista, tuo ihmisen ahtaasta avaraan.

Asiaa voi lähestyä myös Nick Vujicicista kertovan videoklipin kautta: Videolinkki 

1.5.2016

Kristitty ja työ

Salon Raamattupuhuu seurakunta osallistuu sunnuntai aamupäivisin Turun Raamattu puhuu seurakunnan aamupäivän Jumalanpalvelukseen kello 11:30 osoitteessa Hämeenkatu 28, Turku. Siellä on myös pyhäkoulu lapsille. Tänään Pastori Matti oli äänessä aiheenaan 'kristitty ja työ'. Saarna on kuuneltavissa tästä: Linkki tallenteeseen

"Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa." (Kol.3:17)

Työ ei ole rangaistus eikä se ole kirous. Myös työelämässä voimme luottaa Jumalan johdatukseen.Voimme tehdä työtä siinä paikassa mihin Jumala on meidät asettanut. Uskova voi tehdä työtä levosta käsin. Lepo perustuu Kristuksen täytettyyn työhön ristillä. Vaikka työ on maallista, uskova voi suunnata sydämensä siihen mikä ylhäällä on ja tehdä työnsä kuin Kristukselle.

"Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa." (Kol.3:3-4)

 "Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta." (Kol.3:22-24)

23.4.2016

Mies rakastaa vaimoaan Kristuksen rakkaudella

Efesolaiskirjeen viidennessä luvussa jakeesta 21 alkaen ei puhuta alistamisesta. Siinä ei sanota, että mies voi alistaa vaimoaan, ja että mies voi mielin määrin määräillä vaimoaan. Kaikkea muuta! Siinä puhutaan rakastamisesta ja toinen toisensa kunnioittamisesta. Siinä verrataan myös avioliittoa ja seurakuntaa.

Se, että vaimo asettuu miehensä alle, ei tarkoita, että mies alistaa vaimon.
”Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.” (ef.5:24)
Jos kyseessä olisi alistaminen, niin seuraava jae ei vain voisi toteutua:

”Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,” (Ef.5:25)

Nyky maailma ei voi sietää tällaista tekstiä, missä vapaaehtoisesti asetutaan toisen alle. Nykymaailma ei voi myöskään sietää jakeen 1.Moos.2:24 kaltaista perustavaa laatuaan olevaa tosiasiaa miehestä ja naisesta: ”Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi”.

Maailma on kääntänyt Jumalaisen järjestyksen päälaelleen, mutta uskovien ei tarvitse ottaa mallia maailmasta vaan katsoa Kristukseen. Uskovassa asuu Jumala. Miehen rakkaus vaimoa kohtaan on Kristuksen rakkautta. Se rakkaus on kestävää, eikä se häviä vastoinkäymisissä.

Jumalainen järjestys pysyy vaikka maailma huutaa vastaan.  Jumala on numero 1. Sitä seuraa puoliso, perhe ja seurakunta.

9.4.2016

Paavalin kirje efesolaisille luku 4 jakeet 17-32

”Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin totuus on Jeesuksessa: että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sentähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. "Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö." Älkää antako auringon laskea vihanne yli, Älkääkä antako perkeleelle sijaa. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.” (Ef.4:17-32)

2.4.2016

Hoivatkaa toinen toistanne

”Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niinkuin kirjoitettu on: "Niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun". Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne, Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isää. Hoivatkaa sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi.” (Room.15:2-7)

Noniin, kun katson omaa elämääni, en paljon voi tässä asiassa kerskata. Mutta sitä toivoa totisesti kannan ja janoan, että eri seurakunnat entistä enemmän veisivät yhdessä hyvää sanomaa eteenpäin ja rakastaisivat toinen toistaan. Se ydin asia, että Jeesus Kristus on kuollut sijastamme, sovittanut syntimme ja noussut kuolleista, on totta. Se on tänään tässä hetkessä yhtä tuore asia kuin 2000 vuotta sitten. Kyseessä oli kertakaikkinen uhri. Kutsu Jumalan yhteyteen on voimassa. Kuiskaus Jeesuksen puoleen riittää.
terv. Toni

24.3.2016

Paavalin toinen kirje korinttolaisille luku 3

Alammeko taas suositella itseämme? Vai tarvinnemmeko, niinkuin muutamat, suosituskirjeitä teille tai teiltä? Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan; ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista, kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa! Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta. Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän ylenpalttisen kirkkauden tähden. Jos sillä, mikä on katoavaista, oli kirkkaus, niin vielä paljoa enemmän on sillä, mikä on pysyväistä, oleva kirkkautta. Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

12.3.2016

Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan

Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: "Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi." Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?" Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi; sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta." Silloin Maria sanoi: "Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan". Ja enkeli lähti hänen tyköänsä. (Luuk.1:26-38)

Marja mukautui Herran tahtoon. Silloin Marjan elämässä totisesti tapahtui Herran tahto. Niin se on myös meillä kaikilla. Kun mukaudumme Jumalan tahtoon, elämässämme on sisältö ja tarkoitus.

5.3.2016

Syvien vesien kautta

Jeesukseen Kristukseen uskovan sydän ei ole tyhjä vaikeinakaan aikoina, sillä uskovan sydämessä asuu Raamatun ilmoittama kolmiyhteinen Jumala: Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Kun katsomme elämässämme taaksepäin, huomaamme kuinka Jumala on johdattanut elämäämme. Elämämme ei varmastikaan ole mennyt niin kuin itse olemme suunnitelleet. Tuskin kukaan olisi halunnut elämäänsä vaikeita aikoja. Vaikeat ajat kuitenkin kuuluvat elämään.

Jos sinulla on juuri nyt menossa vaikea vaihe elämässäsi, niin tiedä, että jokainen hetki siitäkin on täydellisesti Jumalan kontrollissa. "Kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa" kysyi profeetta.

Rakas Taivaan Isä, me emme voi ymmärtää miksi toiset kärsivät niin paljon, ja toiset vähemmän. Mutta me voimme aina pyytää sinulta Isä. Että Sinä Herra auttaisit näissä vaivoissa. Niinpä me pyydämme: auta Jeesus.26.2.2016

Iankaikkinen elämä

"Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä." (Joh. 10:27-30)

 Kun uskova ei jaksa, Isä edelleen pitää kädestä. Tässä ei ole kyse ihmisen ponnisteluista yrittää miellyttää Jumalaa, yrittää tehdä hyviä tekoja, yrittää olla kristitty. Kyse on iankaikkisesta pelastuksesta Jumalan Sanan mukaisesti. Jeesus on sovittanut kaikki synnit Golgatan ristillä. Jumalan armon Kristuksessa vastaanottanut on pelastunut, Jumala on hänet sinetöinyt. Hän on Jumalan lapsi.

19.2.2016

Rehellinen Jumalalle

"Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: "Minä tunnustan Herralle rikokseni", ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela." (Ps.32:5)

 "Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä." (1.Joh.1:9)

Jumala kyllä tietää mitä me olemme tehneet. Mutta Hän haluaa että me olemme Hänelle rehellisiä emmekä salaa rikkomuksisamme. Sananlaskussa 28:13 sanotaan, että joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty.


14.2.2016

Nöyryys

Raamatussa Jeesus sanoo:
" Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä." (Matt.11:28-30)

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani? Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä." (Jes.66:1-2)

"Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa." (Jaak.4:10)

On tärkeää nöyrtyä Jumalan Sanan edessä ja ojentautua arkielämässä Sanan mukaan. Silloin mieli on taipunut parannukseen.

12.2.2016

Klassinen kristinusko

Perjantaikokouksessa kävimme läpi Paavalin kirje efesolaisille luvun 2 loppuosan ja katsoimme Tapanin Suonnon opetuksen aiheesta "Mitä on klassinen kristinusko ja miksi siitä on tärkeää pitää kiinni?"9.2.2016

Kaikki yhdessä

Seurakunnassa on erilaisia ihmisiä erilaisilla lahjoilla. Näillä lahjoilla rakennetaan seurakuntaa, joka on Kristuksen ruumis. Kaikkien osuus on hyvin tärkeä. Eikä tässä ole kyse tekemisestä vaan olemisesta. Esimerkiksi rukous, huokaus Herran puoleen, on yksi erittäin tärkeä tehtävä. Sen aikana uskova ravittuu, eheytyy ja saa, Ja samalla hän rakentaa seurakuntaa.

"Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut." (room.8:28)

 "Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne."(room.12:10)

 Ruumis tarvitsee jokaista jäsentään. On selvää, että seurakunta ei ole yhden jäsenen show.

7.2.2016

Perintö

Jumala antoi Jaakobille nimen Israel ja lupauksensa (1.Moos.35:10-12). Jaakobin 12 poikaa muodosti Israelin 12 sukukuntaa, heimoa (1.Moos.49:28). Tämä 12 heimon muodostama Israel, Jaakobin heimo, on kerran perivä perintönsä (Obadja 1:17).

Kun Jumala kirkastaa Kristuksen ihmisen sydämessä, ihminen on täysin pelastunut. Jumalan sinetti ihmisessä pysyy lunastuksen päivään saakka. Se on perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi.(Ef.1:13-14, 4:30)

On tapahtuva suuria asioita, niin idässä kuin lännessä, niin pohjoisessa kuin etelässä.

"Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." (Ap.t.4:12)

30.1.2016

Kaksi kysymystä

Mitä sinä ajattelet, jos sinä nyt kuolisit, pääsisitkö sinä Taivaaseen vai joutuisitko sinä helvettiin? Kysymys on kieltämättä suora.

Raamatussa sanotaan, että Jeesus Kristus sovitti Golgatan ristillä koko maailman synnit, myös minun syntini (1. Joh.2:2, 2.Kor.5:19). Se oli Jumalan kertakaikkinen teko. Jeesus oli synnitön, tahraton ja virheetön uhrikaritsa. Jeesus kuoli ja hän todella nousi esikoisena kuolleista. Hän istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan oikealla puolella Taivaassa. Uskossa Jeesukseen luotan siihen että olen saanut syntini anteeksi (Kol.1:14) ja että olen pelastunut. (Joh.1:12, 3:16, 6:47,51).

 "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." (Joh.3:16)

Toisena kysymyksenä kysyn, haluaisitko sinä ottaa vastaan Jeesuksen tarjoaman pelastuksen, eli syntyä uudesti ylhäältä ja tulla uskoon?

Suuria kysymyksiä, eikö totta? Sinä voit toki vapaasta tahdostasi avata sydämesi oven Jeesukselle ja pelastua tai olla avaamatta. Joka tapauksessa Jeesus rakastaa sinua.

"Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani." (Ilm.3:20)

Jos tämä pelastusasia vaivaa mieltäsi, niin ota yhteyttä salo.raamattupuhuu@gmail.com

15.1.2016

Paavalin kirje efesolaisille luku1

1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa.
2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
3 Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,
4 niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,
9 tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän, päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä-
10 siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, -oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.
11 Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan,
12 että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.
13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,
14 sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi-hänen kirkkautensa kiitokseksi.
15 Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan,
16 en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani,
17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan
18 ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään
19 ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme-sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan,
20 jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,
21 korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.
22 Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle,
23 joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää.

6.1.2016

Jumala on sinun Pelastajasi

Jumala vetää puoleensa rakkaudenköysillä (Hoos.11:4). Mitä siinä etsivälle jää muuta kuin luopuminen vastaanhangottelusta? Tälläkin hetkellä Jumala vetää sinua puoleensa (Joh.12:32). Anna sen tapahtua, älä pane vastaan. Jumala ei ole sinun vihollisesi vaan sinun Pelastajasi.