30.5.2015

Viikolta 22

Jumala on antanut uskovalle sovituksen viran, ei tuomarin virkaa. On niin helppoa arvostella naapuriseurakuntaa, ajatella kuinka rituaalisidonnaisia tai lakihenkisiä he ovat. Kuitenkin meidän jokaisen on tehtävä Jumalalle tili itsestämme, ei siitä naapuriseurakunnan veljestä.

 Lakihenkisyys tuomitsee. Armo antaa Jumalan tahdon mukaisia vakaumuksia.
 Lue: 2.Kor.5:18-6:2, Room.14:12, 22