27.3.2015

Viikolta 13

Viikon 13 tilaisuuksissa on ollut esillä etenkin rukous, kärsimys ja taakat.

Rukous:
"Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa." (Fil.4:6-7)

"Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa." (1.Tess.5:17-18)

Kärsimys:
"-Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden." (Ap.t.5:40-41)

Kotitilaisuudessa keskiviikkona käytiin yhdessä läpi Matteuksen luku 23. Jae 4 kertoo siitä kuinka fariseukset ja kirjanoppineet panevat raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ihmisten harteille. Matt.11:30 kuitenkin kertoo, että Jeesuksen ies on sovelias ja Hänen kuormansa on keveä. Ehkä me ihmiset olemme taipuvaisia taakoittamaan muita. Voisimmeko me ottaa taakkoja lähimmäistemme harteilta?

Terveisin Toni