27.3.2015

Viikolta 13

Viikon 13 tilaisuuksissa on ollut esillä etenkin rukous, kärsimys ja taakat.

Rukous:
"Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa." (Fil.4:6-7)

"Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa." (1.Tess.5:17-18)

Kärsimys:
"-Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden." (Ap.t.5:40-41)

Kotitilaisuudessa keskiviikkona käytiin yhdessä läpi Matteuksen luku 23. Jae 4 kertoo siitä kuinka fariseukset ja kirjanoppineet panevat raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ihmisten harteille. Matt.11:30 kuitenkin kertoo, että Jeesuksen ies on sovelias ja Hänen kuormansa on keveä. Ehkä me ihmiset olemme taipuvaisia taakoittamaan muita. Voisimmeko me ottaa taakkoja lähimmäistemme harteilta?

Terveisin Toni 

21.3.2015

Viikolta 12

"Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: "Sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita." (ap.t.21:20)

Jumalalle kaikki on mahdollista. Apostoli Paavalikin oli ennen lainkiivailija joka etsi kristittyjä saattaakseen heidät tyrmään. Jumala kuitenkin puuttui asiaan: Paavali kääntyi. (Ap.t.9:1-20)
"Ja kohta hän saarnasi synagoogissa Jeesusta, julistaen, että hän on Jumalan Poika." (ap.t.9:20)

Ihmiset pelastuvat uskosta Jeesukseen Kristukseen. Tämä koskee myös juutalaisia.

Ollikkala-illassa oli Apostolien tekojen luvun 21 ohella vahvasti esillä Israel. Keskusteltiin mm. Israelin tilanteesta ja kuinka siitä mediassa tiedotetaan. Onko mediasta saatu tieto puolueetonta?

Lauantaina yhteiskristillinen teepöytä oli pystytettynä Vilhonkadulle. Kylmästä tuulesta huolimatta monia mielenkiintoisia keskusteluja käytiin. Kahvitermariin jäi tosin vielä kahvia kun yleensä se tyhjenee kokonaan. Ohikulkijoita mietitytti mm. se, että eri paikallisseurakunnat pitävät jääräpäisesti kiinni omista totuuksistaan...
Teepöytä on hyvä esimerkki siitä, että eri seurakunnista tulevat vapaaehtoiset voivat tehdä yhdessä rintarinnan samaa työtä, vaikka ajattelisivatkin pelastuksen kannalta toisarvoisista asioista eri tavalla. Tänään teepöydällä oli vapaaehtoisia ainakin kolmesta eri seurakunnasta. Kun katse on suunnattuna Jeesukseen ristillä, niin yhteys säilyy.

Terveisin Toni 

14.3.2015

Viikolta 11

"Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme."
(ef.2:10)

Ollikkala-illassa tiistaina 10.3. saimme kuulla "Lamppumme sammuvat" -kirjan loppuhuipennuksen, jota en voi tässä paljastaa... Kirjan tekijä on J.F. Lövgren .

Keskustelua herättivät Gal.6:6,10. Mitä on kaiken hyvän jakaminen Sanan opettajalle? Miksi tulee tehdä hyvää varsinkin uskonveljille? Pohdimme apostoli Paavalia teltantekijänä.

Kuulimme miehen tiestä (mm. sananl.14:12) ja elävästä tiestä (hebr.10:19-22). Jes.35:8 kertoo tiestä, jolta eivät hullutkaan eksy...

1.Tim.1:3-4 kehoittaa uskovia keskittymään oleelliseen. Tuo oleellinen on Jeesus Kristus.

Pastori Antti korosti sitä, kuinka tärkeää on tuntea Jeesus Kristus omassa sydämessään.

"Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu."
(2 tim.1:12)

Launantaina Leipäkirkossa kuulimme Luuk.10 pohjalta mm. lähimmäisistä (Luuk.10:25-37). Oletko sinä lähimmäinen ja kenelle? Muita aiheita olivat lampaat ja pelastusvarmuus. Kun uskomme Jumalan Sanaan, uskomme myös että Raamattu on totta. (ps.119:60). Kiitimme myös siitä kuinka rukouksiin oli vastattu ja poika ja äiti olivat löytäneet jälleen toisensa.

On hyvä, että tilaisuuksia on eri päivinä, koska kaikki eivät pääse mukaan kaikkina päivinä. Vaikka leipäkirkko on hyvin samantyylinen kuin Ollikkala-illat, on siellä kuitenkin eri kuulijakunta. Kävijöille jaettiin lopussa ruokapussit.

Terveisin Toni

6.3.2015

Viikon 10 välähdyksiä

Ollikkala-illassa tiistaina 3.3. oli useampia todistuksia. Etenkin tämä alla oleva Raamatun kohta nousi eri osuuksista esiin.

 "Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa;" (Fil. 4:8 )

Pastori Antti opetti ap.t.17 ja kertoi mm. tuntemattomasta jumalasta (ap.t.17:23) ja että iankaikkisuus on pantu ihmisten sydämiin

"Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua." (Saarn. 3:11)

Torstain Kreikan ja hebrean piirissä tutkimme alkukielellä mm. jalo-sanaa (ap.t.17:11) ja vertasimme -38 ja -92 käännöksen eroa. Hebrean ja kreikan piirikin on hengellinen tilaisuus Jumalan kunniaksi. Kiitos siitä Jumalalle.

Perjantain kokouksessa 6.3. Mika puhui psalmin 103 pohjalta.

"Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt," (ps.103:2).

Pastori Antti opetti ap.t.18.ja toi esiin, että me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta (1.Kor.1:23). Jeesus on saarnojen keskiössä.

Tässä oli joitakin välähdyksiä siitä, mitä on viikon aikana tapahtunut.
Siunausta sinulle
Toni