7.5.2013

Jaakobin kirje
Anteeksiantamuksen tärkeydestä olemme siirtyneet puhumaan nyt Jaakobin kirjeestä.
Tätä lyhyttä kirjettä pidetään Uuden Testamentin ensimmäisenä kirjana. Kirjoitettu joskus v 44 paikkeilla.
Kirjoittajana oli Jaakob, Herramme Jeesuksen veli.
Jotkut kokevat ongelmallisena sen että hän puhuu niin paljon teoista.
Ihmiset usein sekottavat pelastuksen ja pyhityksen. Raamattu puhuu selkeästi, että pelastumme armosta uskon kautta. Raamattu puhuu selvästi myös sen, että jatkamme armon varassa perille asti. Jumalan iankaikkisten käsivarsien kantamana.
Jumalalla on kuitenkin meille suunnitelma, polku jota Hän haluaa meidän vaeltavan, jotta voisimme saada siunauksen ja kasvaa Hänen tuntemisessaan. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa puhuttuaan pelastuksesta armossa, Paavali jatkaa, miten me olemme Jumalan teko, luodut vaeltamaan Hänen edellävalmistamissa poluissa.
Usko vaikutta ojentautumista Jumalan puoleen. Valintoja, tekoja jotka kirkastavat Jumalaa. Nämä ovat niitä tekoja joista Jaakob puhuu. Uskon vaikuttamia tekoja. Yhtenä suurimpana kielen hillitseminen ja heikkojen avustaminen