2.9.2012

Rakkauden mitat

Efesolaiskirjeen kolmas luku jakeet 14-21 sanoo:
14 Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,
15 josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,
16 että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta
17 ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne,
18 niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on,
19 ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.
20 Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa,
21 hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.
Tärkeintä on sisäinen ihminen, ei ulkoinen käytöksemme. Kristillisyys tulee aina sisältä ulos.
Sisäinen muutos saa aikaan ulkoisen muutoksen jos se on tarpeen.
Me ihmiset olemme kärkkäitä puuttumaan varsinkin lähimmäisen ulkoiseen olemukseen ja käyttäytymiseen. Sitä sanotaan ulkokultaisuudeksi.
Paavali puhuu näissä luvuissa myös Jumalan rakkauden mitoista. Rakkauden leveys, sen pituus, korkeus ja syvyys.
Meidän järkemme ei sitä ymmärrä. Tommy Helsten  se taisi sanoa, että järki ei ole työkalu jolla tutkitaan todella tärkeitä ja syviä asioita. Järjen avulla hankitaan elanto, siihen se on oivallinen väline. Mutta Elämää ymmärretään vain sydämellä. Suurella Sydämellä.

Jumalan rakkauden leveys hakee syntisen syrjäisemmältäkin polulta. Rakkauden pituus jaksaa kärsivällisesti odottaa itsepäisintäkin ateistia. Rakkauden korkeus suojaa meidät joka puolelta.
Syvyydessä ovat iankaikkiset käsivarret. Et voi pudota armon käsivarsien alapuolelle

Antti