"sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä,
mikä kadonnut on" (Luuk.19:10)